Rikiavimo tvarka:

Evaldas Šemetulskis

Dailininkas Evaldas Šemetulskis

Dailininkas Evaldas Šemetulskis (g. 1959 m.) aktyviai kuria nuo 1984 m.  Dailininkas grafiškumą sieja su tapyba, jo kūryba pagrįsta smulkių, detaliai nupieštų formų sugretinimu, sudėtingais, į kits kitą pereinančiais ritminiais pakartojimais. Tapytojas yra suorganizavęs ir dalyvavęs daugelyje plenerų ir parodų.

Dailininko temos: marinistinis peizažas