Rikiavimo tvarka:

Ilona Pažarickytė

Dailininkės Ilonos Pažarickytės (IP) požiūrį į kūrybą geriausiai atspindi Fiodoro Dostojevskio žodžiai: „Aš be galo mėgstu realizmą mene – realizmą, kuris, taip sakant, pakyla iki fantastikos… Kas gali būti fantastiškiau, negu tikrovė? Tai, kas žmonių daugumai fantastiška ir nepaprasta – man tėra pati tikrovės esmė…“

Dailininko temos: abstrakcija

Dailininko technikos: Akrilas

Dailininko darbai

16 paveikslų