Rikiavimo tvarka:

Raisa Stankevičienė

Kurdama abstraktų paveikslą naudoju spalvų, formų ir linijų kalba. Tai leidžia interpretuoti pačius įvairiausius gyvenimo aspektus ir perteikti vidines emocijas, nuotaikas ir reakcijas į gamtos reiškinius, muzika, visuomenės gyvenimo įvykius. Ieškau santykio su žiūrovu, kuris sugeba pažadinti savo pojūčius ir vaizduotę, atrasti idėją pasislėpusią gelmėje. Nepakartojamas žmogaus santykio su gamtos akimirkas, jų žavesį siekiu perteikti
per savo matymo prizmę. Mėgstu gamtovaizdžio, urbanistinio peizažo, natiurmorto žanrus. Esu dėkinga savo puikiems dėstytojams: Vijai Tarabildienei, Rimtui Tarabildai, Gražinai Vitartaitei, Vytautui Poškai, Liudai Stankevičienei, Arvydui Bagočiunui.
Nuo 2016 metų dalyvauju grupinėse parodose, tarp kurių: “Keturios Lietuvos sostinės” Vilniaus Rotušėje, “Tėviškės spalvos” Vilniaus miesto savivaldybėje, “Pasižvalgymai aplinkui” M. ir J. Šlapelių muziejaus galerijoje,
“Pavasaris mumyse” Medicinos bibliotekoje, “Spalvingas daiktų pasaulis” Antakalnio bibliotekoje, “Nature morte” Karininkų ramovėje, “Antakalnio spalvos” – Antakalnio seniūnijos Prezidento A. Smetonos salėje ir kitos.

Dailininko temos: natiurmortas

Dailininko technikos: Akrilas