Rikiavimo tvarka:

Rasa R.

anarchiste_uzupio

Dailininkė Rasa yra įvaldžiusi akademinio, klasikinio portreto piešimo techniką. Užsienyje baigusi
molbertinės tapybos fakultetą ir įgijusi magistro laipsnį. Rasos piešti portretai pasižymi išskirtiniu kruopštumu ir detalumu. Priimami užsakymai.

Dailininko temos: žmonės

Dailininko technikos: Grafika