Rikiavimo tvarka:

Valentinas Yla

Tapytojas, gimęs 1963 m. Anykščiuose, šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje. Vilniaus dailininkų klubo ,,Plekšnės“ narys, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir meno kūrėjų asociacijos narys. 2012 . LR kultūros ministro įsakymu tapytojui suteiktas meno kūrėjo statusas. Valentinas Yla rengia personalines parodas, taip pat aktyviai dalyvauja dailininkų klubo ir tautodailininkų sąjungos renginiuose bei konkursinėse parodose. Ne kartą skatintas specialiais parodų apdovanojimais. 2019 metais tapo IV Respublikinės tautodailės konkursinės parodos NATIURMORTAS laureatu. 2021 metais pripažintas XX Respublikinės tapybos darbų parodos Adomo Varno
premijai laimėti ir jam paskirta Adomo Varno premija. Tapytojo darbus yra įsigiję Lietuvos muziejai, privatūs Lietuvos ir užsienio šalių asmenys. Dominuojančios temos dailininko kūryboje – peizažai, natiurmortai ir portretai.

Dailininko temos: peizažas

Dailininko technikos: Aliejus

Dailininko darbai

28 paveikslai