Rikiavimo tvarka:

Viktoras Šatas

Dailininkas Viktoras Šatas gimė 1955 m. Pasvalio rajone. Baigė architektūros specialybę. Tapybos mokėsi pas tapytojus J. Čeponį, A. Beinaravičių ir kt. Vilniaus „Plastos“ gamykloje dirbo dailininku apipavidalintoju, vėliau – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus parodų ir ekspozicijų skyriuje. Viktoro tapyba, spalvų pajautimas artimiausias impresionistų ar postimpresionistų kūrybai.  Nenutoldamas nuo savo šaknų dailininkas savo kūryboje siekia atskleisti kaimo sodybų, upių užutekių ir giraičių ramybę bei grožį, visa tai įvilkdamas į tą spalvų gamą, kurią pajaučia savo vidumi.

Dailininko temos: peizažas

Dailininko technikos: Aliejus

Dailininko darbai

33 paveikslai