Rikiavimo tvarka:

Jurgita Rancevienė

Jurgitą Rancevienę menai lydi visą gyvenimą. Studijavusi J. Vienožinskio menų fakultete (Dailiosios odos specialybė), daug metų dirbusi periodinėje spaudoje ir leidiniuose iliustratore, nuo 2005 metų pradėjusi viešai eksponuoti tapybos darbus, Jurgita Rancevienė yra neabejotinai itin stipri menininkė. Tai įrodo ir 2018 metais Lietuvos kultūros ministerijos Jurgitai Rancevienei suteiktas profesionalaus meno kūrėjo statusas. Jeigu reikėtų Jurgitos Rancevienės kūrybos stilių įtalpinti į vieną meninį terminą, neabejotinai geriausiai tam tiktų „šiuolaikinis kubizmas“. Laužytos ir dekonstruotos linijos bei formos čia atlieka kitą vaidmenį – ne tik ignoruoja trimatį objekto vaizdavimą, taip sukurdami dvimatę plokštumą, tačiau ir suteikia labai palankią terpę įsikurti menininkės vaizduojamiems gyviams. Jos sukurtos būtybės nėra sužmoginti padarai, ar sumistifikuoti žmonės – visi jos nutapyti veikėjai atstovauja įvairiausią pasaulio mitologiją, jos neimituojant, neįrašant kaip istorijos, o perkuriant savotiškai, perleidžiant per savo pačios, kaip menininkės suvokimą. Menininkės drobės yra užpildytos drąsiomis spalvų kombinacijomis, sugebant suvaldyti spalvų diapazoną nuo karščiu alsuojančių iki žiemos speigais šaldančių atspalvių“. (Menotyrininkė Neringa Mikol, Torontas).

2019 metais Pasaulio kultūros kongresas menininkei įteikė sidabro medalio apdovanojimą Tokyo metropoliteno meno muziejuje – 21 – oje tapybos bei kaligrafijos parodoje. Dailininkės kūriniai buvo eksponuojami tarptautinėse meno parodose Japonijoje, Italijoje, Indijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, JAV, Anglijoje, Armėnijoje, Vokietijoje, Niujorke. Vienas iš naujausių menininkės projektų – itin svarbus Lietuviškajame kultūros lauke – jos sukurtas nepriklausomas meno portalas „Mėlynas Šuo“, skirtas meno bei kultūros įvykių apžvalgai ir kritikai. J. Rancevienė taip pat ir parodų, simpoziumų kuratorė-organizatorė.

Straipsniai apie dailininkės kūrybą ir veiklą:

J.Rancevienės paroda „Atvirkštinis pasaulis. Mitų metamorfozės“: iš regimybės – į neregimybę.

Žmonės susikuria problemas, kad turėtų ką veikti.

Kūrėjo laimė – tai žmogaus branda, kai nebemeluoji sau ir aplinkiniams.

Menų ir kultūros platforma „Mėlynas šuo“.

Tarptautinis meno simpoziumas „Mėlynas Šuo“.

 

Dailininko technikos: Akrilas

Dailininko darbai

30 paveikslų